Profili z Plastiku

Procesy

Nasze duże doświadczenie w wytłaczaniu profili w oddziałach STACMID i STACPOL pozwala nam wdrażać nowe technologie wytłaczania, stąd też powstaje nowy oddział STACPLAST.

W początkowej fazie STACPLAST posiada 2 nowe linie wytłaczania: pierwsza dla PCW twardego, ABS, itd. i druga dla podwójnego wytłaczania.


Wytłaczanie tych materiałów jest alternatywą i/lub uzupełnieniem poliamidu zwiększając liczbę rozwiązań dla rosnących wciąż potrzeb w profilach z tworzyw sztucznych w różnych typach stolarki otworowej, jak również profili technicznych.BADANIA PRZENIKALNOÅšCI CIEPLNEJ

Zwiększając zakres usług dla naszych klientów dział techniczny Stacmid wdrożył nową technologię do realizacji badań przenikalności cieplnej.


Za pomocą specjalistycznego oprogramowania obliczana jest ilość ciepła, która przenika przez okno w jednostkach czasu, powierzchni i różnicy temperatur, według normy UNE-EN ISO 10077-2.


W ten sposób sprawdzana jest wydajność profili minimalizująć przenikalność termiczną.Współczynnik przenikalności cieplnej (λ) PCW twardego wynosi 0,17 W/mK.                                                                                       
                                                                                                        Polígono Industrial Picusa - La Matanza 15900 - Padrón. A Coruña (Spain) T: (+34) 981 817 036 F: (+34) 981 817 037
CREATIVIDAD :: AACCENTIA MULTIMEDIA :: REALIZACIÓN