Profili z Plastiku

PVW-TWARDE

ZALETY PCW
 

  • ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA ROZCIÄ„GANIE I UDERZENIE

  • DUÅ»Y STOPIEŃ WYDŁUÅ»ENIA PO ZERWANIU

  • WIĘKSZE ZDOLNOÅšCI ADAPTACYJNE

  • NISKA PRZEWODNOŚĆ TERMICZNA

  • DOBRA CENA

  • DUÅ»O WIĘCEJ ZALET ŁĄCZÄ„C PCW TWARDE I ELASTYCZNE W PODWÓJNYM WYTŁACZANIU

  • GRAWEROWANIE PERSONALIZUJÄ„CE

     


Dane techniczne

Polígono Industrial Picusa - La Matanza 15900 - Padrón. A Coruña (Spain) T: (+34) 981 817 036 F: (+34) 981 817 037
CREATIVIDAD :: AACCENTIA MULTIMEDIA :: REALIZACIÓN